Klimaatneutraal wagenpark!

In 2017 zijn wij deelnemer geworden van het TravelCard CO2 compensatieprogramma. Door deelname aan dit programma, betalen wij voor elke getankte liter een extra bedrag waarmee wij bijdragen aan het financieren van projecten die helpen de uitgestoten CO2 te compenseren.

Het afgelopen jaar is 44.906 kg CO2 voor ons gecompenseerd. Hiermee leveren wij een concrete bijdrage aan het terugdringen van klimaatverandering.