PKIoverheid certificaat: wel of niet?

PKIoverheid certificaat: wel of niet?
Ook u hebt in de afgelopen periode een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin wordt gewezen op de verplichting tot het insturen van aangiften met Standard Business Reporting (SBR) via Digipoort. Met ingang van 2013 was het al verplicht om aangiften IB en VpB via Digipoort in te sturen en dit geldt vanaf 1 januari 2014 ook voor OB- en ICP-aangiften. Vanaf januari 2014 vervalt de BAPI-pincode.

 

Dit is de tweede stap in het SBR-programma. Voor het insturen van aangiften via Digipoort is een PKIoverheid Services Server certificaat nodig. Er zijn echter situaties waarin het niet nodig is om via Digipoort in te sturen en in die gevallen hebt u dus ook geen certificaat nodig.

 

PKIoverheid certificaat verplicht?
Het voordeel van gebruik maken van een PKIoverheid certificaat is dat u direct vanuit AccountView de aangifte OB en ICP kunt insturen. In tegenstelling tot de BAPIpincode, die gratis was, kost het certificaat circa € 600,- per drie jaar. In veel gevallen kunt u echter kiezen of u dit certificaat wel aanschaft. Indien u al een certificaat gebruikt voor de IB- en/of VpB-aangiften, dan is dit certificaat ook te gebruiken voor de OB- en ICPaangiften in AccountView.

Aangifte OB met en zonder PKIoverheid certificaat
U kunt de OB-aangifte ook handmatig op de webpagina van de Belastingdienst invoeren. Kiest u daarvoor, dan hebt u geen PKIoverheid certificaat nodig. U kunt ervoor kiezen om toch een PKIoverheid certificaat te gebruiken als u meerdere aangiften OB moet doen (bijvoorbeeld accountants- en administratiekantoren). Ook efficiency of verminderen van de foutgevoeligheid kan een reden zijn om toch voor aangifte via PKIoverheid certificaat te kiezen.

 

Aangifte ICP met en zonder PKIoverheid certificaat
U kunt uw aangifte ICP tot 100 regels per aangifte handmatig op de pagina van de Belastingdienst invullen, hiervoor is geen PKIoverheid certificaat nodig. Vanaf 100 regels is er geen andere mogelijkheid dan om de ICP-aangifte geautomatiseerd in te sturen via Digipoort.

 

Wat doet het PKIoverheid certificaat?
Het PKIoverheid Services Server geeft een zekerheid weer voor de ontvanger van uw informatie. Namelijk dat de volgende punten werkelijk gecontroleerd zijn voordat het certificaat aan u uitgegeven werd:

 • Dat de rechtspersoon werkelijk bestaat;
 • Dat de wettelijke vertegenwoordiger verzocht heeft om levering van het certificaat;
 • Dat de in het certificaat gebruikte domeinnaam en zeggenschap erover aan de rechtspersoon toebehoort;
 • Dat er een beheerder van het certificaat is die in persoon geïdentificeerd is;
 • Dat de beheerder van het certificaat formeel gemachtigd is door de wettelijke vertegenwoordiger.

Er zijn in Nederland vier door de overheid geaccrediteerde uitgevers van PKIoverheid-certificaten:

 1. KPN
 2. ESG
 3. QuoVadis
 4. Digidentity

Deze vier bedrijven hebben allen een eigen stijl van werken en per bedrijf zijn de procedures om het certificaat aan te vragen verschillend. In sommige gevallen is enige kennis van IT gewenst om het certificaat aan te vragen en/of te installeren. Als u zich bij een van bovenstaande partijen oriënteert, vraag dan op voorhand naar:

 • Mogelijke additionele kosten voor bijvoorbeeld registratie en administratie;
 • De benodigde IT-handelingen moeten worden verricht om het certificaat te verkrijgen;
 • Welke bewijzen u moet aanleveren.

OB-aangifte in XBRL
Zoals u weet bent u per 1 januari 2014 verplicht uw OB-aangifte te versturen in XBRLformaat. Vanaf AccountView versie 9.1 (met het laatste Service Pack) kunt u, naast BAPI, de OB-aangifte in XBRL versturen. Hiervoor is dus niet de AccountView SBR-/XBRL-module benodigd. Deze functionaliteit wordt standaard in de software meegeleverd en komt bij de update direct beschikbaar. Indien uw echter ook een kredietrapportage of de Kamer van Koophandel-deponering (KvK) in XBRL wil doen, dient u wel de beschikking te hebben over de module SBR/XBRL.

 

Terug naar nieuwsoverzicht