Privacy Statement Recruitment

 
Account Software BV hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van uw cv en motivatie geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze recruitmentdatabase.

 
Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor eigen werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u ons daarom verzoekt. Hiervoor en voor andere vragen betreffende het Privacy Statement kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: boersma@accountsoftware.nl.

 
Uw gegevens worden maximaal 1 jaar in onze database bewaard.