Jubileumactie Account Software

 

Deelnemer
Deelnemer aan de actie is klant bij Account Software Groep en in het bezit van een geldige licentie van AccountView, Visma Severa of Visma.net. Deelnemer aan de actie wordt vertegenwoordigd door één of meerdere van haar medewerkers. De prijs is gebonden aan de organisatie namens welke de deelnemer de inzending verstuurt. Prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

 

Duur en inhoud
Het filmpje dient tussen 20 seconden en 60 seconden lang te zijn. In het filmpje:

  • wordt de inzendende partij voorgesteld
  • wordt de naam van Account Software Groep genoemd
  • wordt aangegeven welke diensten/software u van Account Software Groep afneemt
  • wordt duidelijk gemaakt waarom u juist voor samenwerking met Account Software kiest

 

Vertoning inzendingen
Alle filmpjes worden door Account Software Groep bekeken en gescreend voordat deze online weergegeven worden. Account Software zal een selectie maken van filmpjes die online getoond worden en behoudt het recht om filmpjes die als niet passend geacht worden, niet te vertonen.

 

Uiterlijke inzending
Uiterlijke datum inzending: vrijdag 25 september 2015.

 

Bekendmaking winnaar
De beste drie filmpjes worden door Account Software Groep gekozen en de winnaars worden bekend gemaakt tijdens de relatiemiddag op 29 september 2015.

 

Rechten
De rechten voor het gebruik van filmpjes draagt de deelnemer automatisch over aan Account Software Groep. Filmpjes kunnen na inzending zonder toestemming worden gedeeld, bijvoorbeeld via onze websites, ons youtube-kanaal en social media. Account Software behoudt de rechten om de actie zonder opgave van redenen voortijdig te beëindigen of te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid
Account Software Groep en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade naar aanleiding van deelname aan deze actie of ingebruikname van de prijzen.

 

Contact
Mocht u na het lezen van dit reglement en voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de actie, het deelnemen en/of de prijs, neem dan contact op via office@accountsoftware.nl. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.