Prijsafspraken registreren

Met deze AccountPlus uitbreiding is het mogelijk om prijsafspraken te registreren voor zowel klanten als leveranciers, waarbij de prijs van toepassing is op afname van een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaald tijdsbestek. Een relatie kan hierbij meerdere contracten hebben met verschillende hoeveelheden en verschillende prijzen over verschillen artikelen binnen AccountView.
 

Wat zijn de voordelen?

Met slimme selecties op deze contracten is het mogelijk te monitoren welke contracten er lopen en wanneer bepaalde contracten aan vernieuwing of verlenging toe zijn. Door deze module is het erg eenvoudig om de gecontracteerde af te nemen hoeveelheid eenvoudig te monitoren, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op lagere- of hogere afname.
 
Tijdens het orderinvoerproces kan men zien hoeveel ruimte in een contract aanwezig is. Zo kan de klant erop worden geattendeerd dat hij meer dient af te nemen, of dat het contract bijna leegverkocht is zodat er een nieuw contract kan worden afgesloten. Vanuit verkoop- en inkooporders kunnen deze contracten vervolgens worden gekozen zodat de juiste prijs op het juiste moment wordt gehanteerd. De gebruiker kan in dit proces dan altijd zelf bepalen of een contract wordt gekozen voor deze order of dat er buiten het contract gewerkt wordt.

 

Wat kost het?

Voor het toevoegen van deze functionaliteit binnen AccountView, zijn minimaal de modules BM/SDK en AccountPlus Inkoop benodigd. Tevens zal voor het verkoopproces minimaal Verkooporders nodig zijn. Deze module sluit naadloos aan op AccountPlus Partijen en kost €69,35 per maand of €1.850,– (exclusief onderhoud en btw).
 
Wilt u meer weten?