Onderstaand vindt u een alfabetisch overzicht van alle beschikbare AccountPlus modules.

AccountPlus modules kunnen evenals AccountView modules worden aangeschaft, maar ook worden afgenomen in abonnementsvorm tegen maandelijkse vaste kosten.
 
Abonnementen
AccountPlus Abonnementen biedt u de mogelijkheid om per debiteur meerdere abonnementen en per abonnement meerdere abonnementsregels te definiëren.
 
Agenda en Te doens
AccountPlus Agenda en Te doens integreert een grafische agenda in AccountView. In één oogopslag kunt u zien welke afspraken gepland zijn en met welke relaties. Vanuit de agenda kunt u direct de details van de relatie opvragen. Medewerkers kunnen aan verschillende agendagroepen worden toegekend voor een ordelijk overzicht.
 
Barcode Integratie
Deze door Account Software ontwikkelde uitbreidingsmodule voor AccountView biedt de mogelijkheid om artikelen zelf van barcodes te voorzien en deze in te scannen.
 
Betalingsafspraken
Met AccountPlus Betalingsafspraken is het mogelijk om  betaling aan leveranciers of betalingen van klanten vast te leggen.
 
Betalingsherinneringen
AccountPlus Betalingsherinneringen ondersteunt u bij het verwerken van betalingsherinneringen aan debiteuren. U kunt debiteuren selecteren op elk gewenst kenmerk, waaronder peildatum en ouderdom. U heeft ook de mogelijkheid om creditnota’s uit te sluiten van de selectie, en u kunt aangeven of u alleen de vervallen nota’s of alle nota’s wilt gebruiken.
 
COM Talk
Account Software maakt het u mogelijk om AccountView te koppelen met uw eigen applicatie. Of het nu gaat om het importeren van stamgegevens (klantgegevens) vanuit uw applicatie in AccountView en/of het importeren van financiële mutaties.
 
Contracten
Met deze AccountPlus uitbreiding is het mogelijk om prijsafspraken te registreren voor zowel klanten als leveranciers, waarbij de prijs van toepassing is op afname van een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaald tijdsbestek. Een relatie kan hierbij meerdere contracten hebben met verschillende hoeveelheden en verschillende prijzen over verschillen artikelen binnen AccountView.

 
Digitale Dossier Integratie
Integratie met Alchemy, het digitaal archief waarin bestanden, contracten, offertes en alle correspondentie per e-mail, post of digitaal, op te slaan is en overal geraadpleegd kan worden.
 
Excel Add-in
Met AccountPlus Excel Add-in kunt u op eenvoudige wijze uw eigen op AccountView gebaseerde financiële rapportages samenstellen. Met Excel Add-in is het mogelijk om de gegevens uit een tabel van AccountView te koppelen en bewerken in Excel.
 
Factuurfiattering
De module stelt u in staat om een factuur te laten fiatteren door uw inkoper. Vervolgens moet de factuur door een andere medewerker worden goedgekeurd voor betaling. Deze fiattering wordt volledig elektronisch uitgevoerd waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat.
 
Filiaaladministraties
AccountPlus Filiaaladministraties maakt gebruik van een centrale administratie. Aan deze centrale administratie wordt per filiaal een eigen administratie gekoppeld. Stamgegevens en boekingen worden in de centrale administratie ingevoerd. Bij de stamgegevens en boekingen wordt de code van het betreffende filiaal ingegeven. Zodra er bij een boeking sprake is van een onderlinge levering, maakt de module automatisch een rekening-courant boeking in de centrale administratie aan. Voor het registreren van deze rekening-courant boeking wordt gebruik gemaakt van een speciale crediteur.
 
Handels Toolkit
De AccountPlus Handels Toolkit biedt u een aantal welkome aanvullingen op het vlak van uw logistieke administratie, zoals het kopiëren van orders en het uitbreiden van de mogelijkheden op afleveradressen, waaronder het aanmaken van meerdere afleveradressen voor één debiteur.
 
Inkoop
AccountPlus Inkoop biedt een uitgebreide inkoopadministratie met volledige functiescheiding en uitgebreide rapportage. U kunt onder andere kopieën van bestelbonnen bewaren en opnieuw afdrukken, afwijkende afleveradressen ingeven en tussenpersonen invoeren.
 
Jaarrekening
Met AccountPlus Jaarrekening kunt u de kolommenbalans direct verwerken in een financieel verslag. Binnen de module zijn standaardmodellen opgenomen die voldoen aan de richtlijnen jaarverslaggeving. De standaardverslagen kunt u naar eigen inzicht aanpassen aan de wensen van uw organisatie. Alle routinematige handelingen zijn binnen de AccountPlus Jaarrekening geautomatiseerd.
 
Kolommenbalans
Aan het samenstellen van een tussentijds financieel verslag dan wel jaarverslag gaat behoorlijk wat voorbereiding vooraf. Corrigeren, journaliseren, overnemen, doortellen, aansluitingen controleren etc. Veel administrateurs en accountants die belast zijn met het samenstellen van dergelijke financiële informatie, vragen zich dan ook terecht af waarom er binnen de bestaande financiële pakketten geen mogelijkheden aanwezig zijn om één en ander eenvoudig, doch van voldoende niveau, te integreren. Met andere woorden: hoe besparen we tijd op onze routinematige werkzaamheden?
 
Machinekaarten
De module AccountPlus Machinekaarten geeft de mogelijkheid tot het registreren van machines en/of installaties en het afsluiten van onderhoudscontracten hierop. Een machinekaart bevat dus alle administratieve gegevens van een machine en/of installatie. Denk hierbij aan informatie over de locatie, tellerstanden, garantiegegevens en de inhoud van het onderhoudscontract. Daarnaast kunt u in combinatie met de AccountPlus module Werkbonnen vanaf de machinekaart de onderhoudshistorie opvragen.
 
Mandagenregister
Met de module AccountPlus Mandagenregister kunnen per project weekrapporten worden gegenereerd waarin voor elke medewerker naam, BSN-nummer en gewerkte uren weergegeven worden.
 
Partijregistratie
Met AccountPlus Partijregistratie is het mogelijk om in AccountView aanvullende gegevens vast te leggen van een specifieke artikelvoorraad. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan THT-data en partijnummers. De tracering van een product van leverancier tot aan afnemer,  evenals het uitvoeren van periodieke kwaliteitscontroles wordt hiermee vereenvoudigd.
 
Partijwaardering
Met deze module kunt u per partij een waarderingsprijs aangeven. Dit kan op basis van de waarderingsprijs van het artikel of op basis van de inkoopprijs. Herwaardering van de partijen is ook mogelijk. De module Partijwaardering werkt tevens samen met de module Voorraadwaardering van AccountView, dus de voorraadwaarderingsmehodieken VVP, GIP en LIP worden allen ondersteund.
 
Serienummerregistratie
Met AccountPlus Serienummerregistratie kunt u per ingekocht of verkocht artikel het unieke serienummer van dit artikel vastleggen. Tevens is het mogelijk om serienummers automatisch te laten generen en deze eenvoudig te printen.
 
Uren & Declaraties Toolkit
Met de AccountView modules Uren en Declaraties en Projecten bent u in staat om uw projectadministratie optimaal te voeren. De AccountPlus module Uren & Declaraties Toolkit biedt extra functionaliteit voor het beheren van uw urenregistratie en declaraties.
Met de AccountView modules Uren & Declaraties I en II haalt u veel flexibele functionaliteit in huis als het gaat om het registreren van de uren van uw medewerkers en het factureren hiervan.
 
Verkoop Informatie Systeem
AccountPlus Verkoop Informatie Systeem biedt u de mogelijkheid om uw relatiebeheer volledig in AccountView onder te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om per bedrijf (debiteur, crediteur of relatie) meerdere contactpersonen te registreren. Iedere relatie kan aan de hand van een groot aantal (zelf te definiëren) kenmerken worden gecategoriseerd. Vanuit deze module is het mogelijk om alle relevante informatie in te zien
 
Urenkoppeling
Met de AccountPlus module Urenkoppeling is het niet langer nodig om werkzaamheden in activiteiten te registreren en deze ook in de urenregistratie vast te leggen. Met een druk op de knop wordt de tijd -welke in de activiteiten is geregistreerd- overgenomen in de urenregistratie. Dubbel bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden behoort hiermee definitief tot het verleden.
 
Werkbonnen
Werken uw servicemonteurs met blocnotes voor het registreren van onderhoud, reparatie en garantie aan machines of installaties? En wilt u deze informatie op een effectieve en efficiënte wijze verwerken en opslaan binnen uw financiële administratie? Met AccountPlus Werkbonnen heeft u hiervoor het juiste gereedschap in handen.
 
Wordkoppeling
De AccountPlus-module Wordkoppeling is een uitbreidingsmodule die het gebruik van AccountView in combinatie met Microsoft Word sterk verbetert. Voor de correspondentie wordt gebruik gemaakt van Microsoft Word sjablonen. U kunt een brief naar een specifieke contactpersoon sturen, maar ook naar uw gehele adressenbestand of een bepaalde selectie.