Werkt u voor uw verschillende werkmaatschappijen met verschillende administraties en leidt dit tot onderlinge leveranties en bijbehorende rekening-courant boekingen? Levert u vanuit deze werkmaatschappijen dezelfde producten of diensten aan dezelfde klanten? AccountPlus Filiaaladministraties biedt u het gemak van centrale registratie van stamgegevens en automatische rekening-courant boekingen.
 

Hoe werkt het?

AccountPlus Filiaaladministraties maakt gebruik van een centrale administratie. Aan deze centrale administratie wordt per filiaal een eigen administratie gekoppeld. Stamgegevens en boekingen worden in de centrale administratie ingevoerd. Bij de stamgegevens en boekingen wordt de code van het betreffende filiaal ingegeven. Zodra er bij een boeking sprake is van een onderlinge levering, maakt de module automatisch een rekening-courant boeking in de centrale administratie aan. Voor het registreren van deze rekening-courant boeking wordt gebruik gemaakt van een speciale crediteur.

 

Wilt u op groepsniveau (geconsolideerd) rapporteren? Vanuit de centrale administratie heeft u direct inzicht in het resultaat van de filialen. Rapporteren per filiaal kan door het maken van een eenvoudige selectie in het journaal. Het is tevens mogelijk om vanuit de centrale administratie voor de gekoppelde filialen de eigen administratie te vullen met actuele stamgegevens en de betreffende mutaties. Deze filiaaladministratie kan vervolgens worden gebruikt voor het maken van periodieke rapportages (in combinatie met bijvoorbeeld een budget) en het doen van de BTW aangifte.

 

Het is mogelijk om meerdere centrale administraties met onderliggende filialen aan te leggen.
 

Voordelen financiële administratie

Doordat er vanuit een centrale administratie wordt gewerkt houdt u het overzicht over al uw werkmaatschappijen, zo ziet u in één scherm de openstaande posten voor alle filialen terug. Vanuit de dagboeken kunt u inkoopfacturen doorbelasten naar de verschillende filialen. Indien uw klant per ongeluk een betaling doet op de bankrekening van een ander filiaal zorgt AccountPlus Filiaaladministraties automatisch voor de juiste boeking en registratie van de rekening-courant boeking.
 

Voor het handelsbedrijf

Wanneer uw bedrijf beschikt over meerdere verkoopmaatschappijen, worden alle verkooporders in de centrale administratie ingevoerd. Hierbij is direct inzichtelijk wat de openstaande posten van de debiteur zijn. In de verkooporder kunnen artikelen worden opgenomen die verschillende werkmaatschappijen toebehoren. Bij het verwerken van de verkoopfacturen wordt er automatisch rekening gehouden met de betreffende filiaalcode. Filiaal A kan op deze manier goederen verkopen welke eigendom zijn van Filiaal B en C. AccountPlus Filiaaladministraties zorgt voor de juiste onderlinge verrekening. Per artikelgroep is het mogelijk om een marge voor het verkopende filiaal in te stellen. De marge kan berekend worden over de verkoopprijs, kostprijs of over de marge.
 

Voor de projectadministratie

In het geval van een projectadministratie kunnen uw medewerkers uren registreren op projecten van andere werkmaatschappijen. Hierdoor voorkomt u dat er uren dubbel, of in meerdere administraties ingevoerd moeten worden en is het eenvoudig om de volledigheid van de invoer te controleren.
 

Wat kost het?

Met de module AccountPlus Filiaaladministraties investeert u €4.750,- (excl. BTW).
 
U kunt AccountPlus modules tevens huren. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.
 
Om gebruik te kunnen maken van AccountPlus software dient u te beschikken over minimaal AccountView Team of Business met de BM/SDK CAL module.