Aan het samenstellen van een tussentijds financieel verslag dan wel jaarverslag gaat behoorlijk wat voorbereiding vooraf. Corrigeren, journaliseren, overnemen, doortellen, aansluitingen controleren etc.

 

Veel administrateurs en accountants die belast zijn met het samenstellen van dergelijke financiële informatie, vragen zich dan ook terecht af waarom er binnen de bestaande financiële pakketten geen mogelijkheden aanwezig zijn om één en ander eenvoudig, doch van voldoende niveau, te integreren. Met andere woorden: hoe besparen we tijd op onze routinematige werkzaamheden?

 

Account Software biedt u met de volgende modules de oplossing:

 • AccountPlus Kolommenbalans
 • AccountPlus Jaarrekening

 

Gezien de uitgebreide importmogelijkheden bieden deze modules ook voor niet- AccountView gebruikers veel voordelen.

 

Vanuit uw AccountView administratie maakt u uw voorafgaande journaalposten aan in AccountPlus Kolommenbalans. Deze journaalposten kunt u uiteraard voldoende documenteren. Genoemde journaalposten worden rechtstreeks verwerkt in de financiële administratie. Alle tijd die voorheen besteed werd aan tellen, aansluiten en overnemen van cijfers bespaart u zich nu, om uiteindelijk snel en efficiënt uw financieel verslag te kunnen presenteren.

Enkele extra kenmerken:

 • Verlengstuk van de financiële administratie. De kolommenbalans wordt als een ring om de gehele administratie gelegd;
 • Volledige integratie met de financiële administratie. De saldibalans wordt uit de administratie overgenomen en de journaalposten worden verwerkt in de administratie, waardoor volledige aansluiting is gewaarborgd;
 • Uitgebreide controles door overzichtelijke opzet. De mogelijkheid tot afvinken van grootboekrekeningen en dubbele controle van journaalposten door invalshoek via grootboekrekeningen;
 • Verplichting tot motiveren van voorafgaande journaalposten. Het is niet mogelijk om journaalposten zonder motivatie te maken. Hierdoor zal de controle achteraf gemakkelijker verlopen;
 • Grote tijdwinst ten opzichte van handmatig uitwerken van kolommenbalans. AccountPlus controleert alle tellingen en aansluitingen tussen balans en winst- & verliesrekeningen;
 • Verlaging van kans op fouten door geautomatiseerde overname van saldi. De kolommenbalans neemt automatisch de saldi over uit de financiële administratie;
 • Uitgebreide informatie op het scherm. Saldo winst/verlies, saldibalans, kolommenbalans, overzicht VJP’s en grootboekkaart worden direct weergegeven op het scherm;
 • Uniforme basis voor rapportage en dossiervorming. Uitgebreide rapportage van kolommenbalans en voorafgaande journaalposten met motivatie;
 • Overnemen journaalposten;
 • Ontdubbelen debiteuren/crediteuren en grootboek rekeningen;
 • Ook toepasbaar voor niet-AccountView administraties door invoer/import van saldibalans.
 • Tientallen controle- en aansluitingsrapporten van grootboek en debiteuren/crediteuren zoals:- Top 100 debiteuren/crediteuren;
  – Jaarrapport van vaste activa;
  – BTW controle

Leaflet AccountPlus Kolommenbalans Jaarrekening

Download hier de leaflet van de AccountPlus Kolommenbalans en Jaarrekening

Wat zijn de kosten?

Met AccountPlus Kolommenbalans investeert u 950,- Euro.
Met AccountPlus Jaarrekening investeert u 2.100,- Euro.

 

Toeslag per gebruiker:
(geldt éénmalig voor Kolommenbalans en Jaarrekening)
gebruiker 2 t/m 5 Euro 265,-
gebruiker 6 t/m 10 Euro 240,-
gebruiker 11 of meer Euro 225,-

 

Om gebruik te kunnen maken van AccountPlus software dient u te beschikken over minimaal AccountView Team of Business met de BM/SDK CAL module.