In het verlengde van de AccountPlus module Kolommenbalans is de module Jaarrekening ontwikkeld. Alle routinematige handelingen zijn binnen de module geautomatiseerd, waardoor u geen kostbare tijd meer verliest.
De door u uitgewerkte kolommenbalans kan direct worden verwerkt in een financieel verslag. Binnen de module AccountPlus Jaarrekening zijn standaard modellen (Eenmanszaak/VOF en BV) opgenomen die voldoen aan de vierde EEG richtlijn c.q. richtlijnen jaarverslaggeving (Boek 2, titel 9 BW). De standaard verslagen kunt u naar eigen inzicht aanpassen aan de wensen van uw organisatie. Alle routinematige handelingen zijn binnen de AccountPlus Jaarrekening geautomatiseerd.
 

Doordachte integratie in AccountView

AccountPlus Jaarrekening maakt gebruik van rubrieken en speciale telrubrieken. Hierdoor zal, na eenmalige vastlegging van gegevens, het rapport automatisch worden doorgerekend met deze gegevens. U hoeft dit niet op meerdere plaatsen aan te passen. AccountPlus Jaarrekening controleert voor u de aansluiting met bijvoorbeeld een toelichting en waarschuwt op niet ingedeelde grootboekrekeningen.
Doordat de aangemaakte rapporten in de administratie worden opgeslagen en beveiligd, is het zeer eenvoudig om deze module ook voor tussentijdse rapportages te gebruiken met vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Deze cijfers zijn, na beveiligen van het rapport, administratie onafhankelijk.
De opmaak van het uiteindelijke rapport geschiedt automatisch in Microsoft Word. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de geavanceerde opmaakfuncties die Word u biedt om het rapport in uw huisstijl te genereren.
 

Verlies geen kostbare tijd meer

Wanneer u gebruik maakt van de AccountPlus modules Kolommenbalans, Werkprogamma en Jaarrekening gaat er geen kostbare tijd meer verloren, zodat u direct in staat bent om:

  • Cijfers te analyseren;
  • Cijfers te interpreteren;
  • Bevindingen vast te leggen;
  • Toelichtingen te redigeren, etc.

 

U bent zonder omslachtige boekhoudkundige procedures in staat om uw balansrekening te specificeren in mutatie-overzichten. Door deze opzet wordt een groot aantal voorafgaande journaalposten voorkomen. Voor iedereen die zich met de financiële verslaggeving bezighoudt, is het een absolute “must” kennis te nemen van de mogelijkheden van AccountPlus Jaarrekening en AccountPlus Kolommenbalans.
 

Enkele extra kenmerken:

  •  Binnen één uur van kolommenbalans naar jaarverslag;
  •  Integratie: inzoomen tot op mutatieniveau;
  •  Model door uzelf aan te passen;
  •  Export naar diverse VPB pakketten;
  •  Uitgebreide formule-editor;
  •  Flexibele opmaak in MS-Word.

 

Wat kost het?

Met AccountPlus Jaarrekening investeert u €2.100,-.

Toeslag per gebruiker:
(geldt éénmalig voor Kolommenbalans en Jaarrekening)
gebruiker 2 t/m 5 €265,-
gebruiker 6 t/m 10 €240,-
gebruiker 11 of meer €225,-

 
U kunt AccountPlus modules tevens huren. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

Om gebruik te kunnen maken van AccountPlus software dient u te beschikken over minimaal AccountView Team of Business met de BM/SDK CAL module.