Meer financiële grip op projecten

Projecten blijven makkelijker binnen het vooropgestelde budget en gemaakte kosten worden automatisch en snel gefactureerd, volgens parameters die per factuur of factuurgroep vast te stellen zijn met AccountView. Meerdere projecten- en urenmodules binnen AccountView helpen projectorganisaties om meer grip te krijgen op de projectadministratie in minder tijd.

 

Uren vormen een essentiële kostenpost voor elk project. Daarom biedt AccountView een complete oplossing voor zowel de projectadministratie als urenregistratie en declaraties. Dit geeft de projectleider evenals de controller optimaal inzicht in kosten, uren, en risico’s waarmee de bewaking van het projectbudget wordt vereenvoudigd.

 

Bent u projectmanager en gericht  op procesbewaking? Of bent u projectcontroller en draagt u zorg voor het inrichten, bewaken en verbeteren van beheersaspecten als risico, tijd, geld, kwaliteit en informatie? In beide gevallen bent u meer dan bekend met onderwerpen als planning en verantwoording, risico’s, budgettering, rapportages en interne controle. De financiële aspecten van al deze zaken zijn met AccountView te managen.

 

Beperk risico’s

De projectbegroting en scherp inzicht in overschrijding hiervan zijn key bij het leiden van projecten. Opdrachtgevers verwachten vooraf een duidelijk beeld van de projectkosten en vaste afspraken over de afrekening. Daarom moet u tijdig de risico’s van begrotingsoverschrijding in kunnen schatten, zodat u het project nog kunt bijsturen, of de opdrachtgever informeren over mogelijke extra kosten. Onze software helpt u om risico’s te beperken. U kunt kansen en gevolgen bepalen en beheersmaatregelen vaststellen om marges te bewaken en sneller bij te sturen als een project uit de begroting loopt.
 

Account Software kan u adviseren  over meer financiële grip op projecten zonder extra tijd of moeite. Hoe zorgt u voor efficiency en kwaliteit bij het opstellen van de begroting? Onze projectsjablonen helpen u om snel de projectbegroting neer te zetten en waar nodig bij te schaven. Bovendien kunt u eenvoudig gebruikmaken van afwijkende uurtarieven, prijsafspraken en opslagpercentages die al zijn vastgelegd.

 

Daarnaast kunt u eenvoudig doorlooptijd en werkelijk bestede tijd inzichtelijk maken. Medewerkers boeken wekelijks de uren op de projecten, hetgeen zich direct terugvertaalt in de financiële administratie zodra activiteiten zijn afgerond. Vervolgens kunt u op weekbasis per project de werkelijke met de gebudgetteerde uren  vergelijken, waardoor het resultaat inzichtelijk wordt.

 

Efficient rapporteren

Het snel kunnen maken van kwalitatief hoogstaande rapportages levert tijdswinst en transparantie. Niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw klanten periodiek de hoogte te houden met rapportages van de werkelijk bestede uren. Voor uitgebreid intern gebruik zijn er standaardrapportagemogelijkheden. Hiermee kunt u  periodiek projectresultaten weergeven, inclusief verklaringen van eventuele begrotingsverschillen. U hebt en deelt de status van alle lopende projecten en kunt aangeven hoe  projecten de afgelopen periode zijn afgesloten en waardoor begrotingsverschillen zijn ontstaan. Deze informatie is snel en eenvoudig te presenteren, met een detailniveau dat door en voor de gebruiker in te stellen is.
 
Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op: