Een goed onderbouwde basis

De financiële administratie bestaat uit verschillende deelprocessen. Als deze processen goed op elkaar aansluiten, is de boekhouding niet langer een administratief struikelblok, maar een instrument dat op efficiënte wijze financiële wind in de zeilen geeft.
Wij weten wat een boekhouder nodig heeft: een handzame en efficiënte tool met altijd actuele cijfers. Ongeacht of één persoon verantwoordelijk is voor de boekhouding, of dat met verschillende medewerkers tegelijk aan de administratie gewerkt wordt; AccountView biedt alle ondersteuning om controlerende taken efficiënt uit te kunnen voeren. Zo blijven liquiditeit en het te behalen rendement voor de organisatie meetbaar en stuurbaar. Overal en altijd.

 

Een sterk fundament in een veranderend financieel klimaat

Het automatiseren van de verschillende financieel-administratieve processen kent vele facetten. Account Software zorgt voor advies op maat met een breed scala aan oplossingen voor alle financiële administraties binnen het MKB. Van ZZP’er tot controller bij een middelgrote organisatie, de spil in de administratieve processen kan met onze software uit de voeten. Alleen, met meerdere collega’s gelijktijdig, of met externe adviseurs zoals de accountant. AccountView en AccountPlus bieden een sterk fundament en geven efficiënte tools in handen, die  afgestemd zijn op (veranderende) behoeften. Wij zorgen ervoor dat de applicaties van onze klanten klaar zijn  voor de snel veranderende wereld en dragen eraan bij dat onze klanten nu en in de toekomst kunnen focussen op hun core business.
 

AccountView voor de basis-financiële administratie

Bent u zelfstandig of startend ondernemer en heeft u de boekhouding in eigen hand? Of zoekt u een eenvoudige applicatie waarmee u financiële gegevens kunt uitwisselen met een administratie- of accountantskantoor? Wilt u niet teveel poespas, maar een basispakket waarmee u zaken als dagboekinvoer, telebankieren, facturering en de BTW-aangifte snel en toegankelijk op orde heeft? Heeft u branche-applicaties in gebruik en zoekt u een eenvoudig  boekhoudpakket dat naadloos kan samenwerken met uw bestaande software?

 

Account Software biedt AccountView Solo; een stabiele en handzame oplossing voor de kleinere onderneming die zowel stand-alone op de eigen pc, als online beschikbaar wordt gemaakt. Over AccountView Solo.
 

AccountView voor de uitgebreidere financiële administratie

Verzorgt u de boekhouding voor een kleine tot middelgrote organisatie en wilt u met maximaal vijf personen tegelijk kunnen werken? Wilt u gegevens uitwisselen én een aantal uitgebreide rapportagemogelijkheden of zelfs maatwerk?
Heeft u branche-applicaties in gebruik en zoekt u een geavanceerd  boekhoudpakket dat naadloos kan samenwerken met uw bestaande software?

 

AccountView Team is gericht op (snel)groeiende ondernemingen die boekhouding niet als noodzakelijk kwaad zien, maar als tool voor managementrapportage. Het is een compleet boekhoudpakket, dat een optimale combinatie biedt van uitgebreide en flexibele functionaliteit. Over AccountView Team.
 

AccountView voor uitgebreide financiële administraties

Bent u eindverantwoordelijk voor de financiële administratie van een middelgrote of meerdere ondernemingen en wilt u met meer dan vijf personen aan de administratie kunnen werken? Behoren de termen winst-en-verliesrekeningen, jaarrekeningen, planning & control, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse en interne kostenverrekeningen, tot uw dagelijks jargon? Heeft uw organisatie behoefte aan een goed geautomatiseerde toolset op maat waarmee de bedrijfsresultaten over de gehele linie gemeten en geëvalueerd kunnen worden?

 

Dan is AccountView Business een goede keuze voor u. Financiële informatie moet steeds sneller beschikbaar zijn en het uitwisselen van transactiestromen blijft in ontwikkeling. Gedegen maar flexibel financieel beheer voor middelgrote ondernemingen van vandaag vereist niet alleen een systeem waarmee men de diepte in kan voor wat betreft financiële en bedrijfseconomische onderwerpen. Het kunnen overzien van de bredere algemene bedrijfskundige tendenzen en het kunnen voorzien in rapportages die bijdragen aan verbeterde klantenservice, levertijd en kwaliteit is even belangrijk. De effecten van strategische wijzigingen moeten op een verantwoorde manier kunnen worden doorgerekend. Hierdoor kan de financiële administratie zich met de organisatie samen op de toekomst richten. Over AccountView Business.
 
Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op: