Projectbewaking- en controle

creaza-accountsoftware-1190-2Uren vormen een essentiële kostenpost voor elk project. Daarom biedt AccountView een complete oplossing voor zowel de projectadministratie als urenregistratie en declaraties. Dit geeft de projectleider evenals de controller optimaal inzicht in kosten, uren, en risico’s. De bewaking van het projectbudget wordt vereenvoudigd en bijbehorende werkelijk gemaakte kosten worden inzichtelijk gemaakt.

 

Meer grip in minder tijd

Meerdere projecten- en urenmodules binnen AccountView helpen projectorganisaties om meer grip te krijgen op de projectadministratie in minder tijd. Projecten blijven hierdoor gemakkelijker binnen het vooropgestelde budget en gemaakte kosten worden automatisch en snel gefactureerd, volgens parameters die per factuur of factuurgroep vast te stellen zijn.

 

Doordat de controller de projectleider ondersteunt als financieel adviseur, kunnen projecten gestuurd worden op basis van prognoses, begrotingen, werkelijke kosten en opbrengsten. AccountView maakt het mogelijk om snel managementrapportages te creëren om inzichtelijk te  maken wat de bijdrage aan het bedrijfsresultaat per project of projectonderdeel is.

 

Account Software werkt nauw samen met uiteenlopende projectorganisaties. Op basis van deze samenwerking en de vraag om extra functionaliteit specifiek voor bedrijven die projectmatig werken, hebben wij een aantal modules ontwikkeld die extra inzicht en transparantie bieden. Wilt u een duidelijk overzicht van bijvoorbeeld onderhanden en te factureren uren en verschillende mogelijkheden om deze te rapporteren? Wilt u uw medewerkers online uren, verschotten en kilometerregistraties in laten voeren? Dat kan met de diverse AccountPlus modules. Account Software blijft de software en gebruiksvriendelijkheid voor de projectbranche verder ontwikkelen.

 

Een volledig overzicht van onze modules en bijbehorende mogelijkheden vindt u hier.
 

Wilt u meer weten?

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op: