Transparantie en flexibiliteit

Binnen de branche van consultants- en adviesorganisaties is AccountView een welbekende oplossing  die gebruikt wordt voor de financiële administratie evenals  de project- en urenadministratie. Door het inzetten van een flexibele tariefstructuur zijn onze klanten in staat om zonder extra administratieve handelingen toe te hoeven passen, eenvoudig extra opbrengsten te genereren. Door het instellen van automatische invoercontroles, kunnen medewerkers uren sneller en met minder fouten invoeren. Daarnaast kan de detaillering van de facturen op elke klant afgestemd worden. Door deze transparantie ontstaat er meer helderheid voor klanten over facturen en wordt het betalingsproces beter gestroomlijnd.
 

Online beschikbaarheid en efficiency

Binnen de beroepsgroep van consultants en adviseurs  speelt  het waarborgen van  kwaliteit en wettelijke bescherming door middel van certificering en gedragscodes een steeds grotere rol. Deze professionaliseringsslag is echter niet alleen van grote invloed op de automatiseringsbehoefte. De online beschikbaarheid van data valt niet meer weg te denken. De  24/7 economie, waardoor informatie voor een nog steeds groeiende groep cliënten ‘anytime, anywhere’ beschikbaar is, blijft adviesorganisaties dwingen tot vernieuwing op automatiseringsgebied. Waar men voorheen nog met basisapplicaties uit de voeten kon, wordt het efficiënter inrichten en verder automatiseren van bedrijfsprocessen pure noodzaak.

 

AccountView software biedt consultants en adviseurs mogelijkheden die binnen deze branche specifiek toepasbaar zijn op speerpunten als:

  • het zonder extra moeite maken van facturen op maat en  de flexibiliteit om deelfacturen te sturen
  • direct inzicht kosten in die doorberekend moeten worden
  • het op ieder moment kunnen verantwoorden van uren voor elk specifiek project
  • grip op managementinformatie als onderhanden werk voor consultancy
  • direct inzicht in salarisgegevens, kosten van inleenkrachten een uurtarieven

 
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: