Grip op kosten

Binnen deze branche worden marktonderzoek, (direct) marketing en reclame steeds vaker samengevoegd binnen één onderneming. Om klanten met succes zo’n totaalconcept aan  te kunnen bieden, is bewaking van projectbudgetten extra belangrijk geworden.
 
Bij het maken van afspraken met opdrachtgevers over totaal- of deelprojecten is ten eerste een juiste inschatting en facturering  van benodigde uren van belang. Minstens zo belangrijk zijn zaken als creatieve productiekosten voor bijvoorbeeld drukwerk, zendtijd en advertenties. Vervolgens maakt deze branche veel gebruik van inleenkrachten, enerzijds op specialismen als fotografie en styling en anderzijds in de vorm van uitzendpersoneel voor projectondersteuning. Efficiënt beheer van al deze kosten en uren is essentieel voor het meten van de bijdrage van elk project aan het behalen van het bedrijfsresultaat.

 

Totale controle

Binnen AccountView zorgt de volledige aansluiting van de financiële administratie op de projectadministratie voor totale controle over opgestelde budgetten en begrote en werkelijk gemaakte kosten. U kunt op efficiënte wijze een projectbegroting samenstellen en heeft inzicht in knelpunten en risico’s als budgetoverschrijdingen. De uitgebreide managementrapportagemogelijkheden, waaronder projectprognoses, financiële risico’s en informatie over trends, sterktes en zwaktes, maar ook op het gebied van HR-en salariskosten, bieden financiële grip op de bottom line.

 

Op facturatiegebied maakt AccountView het marketingorganisatie tevens gemakkelijk. Wilt u per projectcomponent kunnen vastleggen hoe de factuur naar de klant eruit moet zien en bepalen wat de basis is voor het factuurbedrag? Wilt u dat uw medewerkers online hun uren verantwoorden, zodat u op ieder moment een realistische stand van zaken van de geïnvesteerde uren voor uw projecten hebt? Dat kan binnen AccountView en niet alleen in Windows, maar ook op de Mac.
 
Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op: